Modern E-handelspolicy för Trejdeparter

 

E-handelsföretag har förmågan att tillhandahålla produkter till länder i olika delar av världen. Företag i utlandet skiljer sig emellertid från varandra och kräver effektiva logistiksystem. Tillsammans med logistik krävs kunskap om landets moderna e-handelspolicy för att kunna driva verksamheten på ett problemfritt sätt. Varje land har sin egen fördefinierade tredjeparts e-handelspolicy för utländska e-butiker som uppdateras ständigt, och därför är det viktigt att hålla reda på dessa policyer för att undvika komplikationer.

Om du vill tillgodose den svenska marknaden, här är en kort beskrivning av den moderna tredje partens e-handelspolicy:

Språk för avtal

Enligt de svenska reglerna för en onlinebutik bör villkoren / överenskommelserna för en affär och informationen innehas på ett språk som är lätt att förstå för den svenska befolkningen. Därför bör det helst vara på svenska.

Lagkonflikt för inköp

Vid en försäljning kan båda parterna välja vilket lands lagar som ska gälla för ett avtal. Kunden har dock rätt att åberopa skyddslagstiftning som innehas av deras eget land.

Konsumenternas återkallande av rättigheter

Enligt Distansavtalslagen har konsumenten rätt att säga upp ett köpeavtal inom 14 dagar efter mottagandet av varan. Vid avbokningen ska en bekräftelse skickas för att säkerställa att meddelandet har mottagits.

Garantier

Enligt svensk lag är företag ansvariga för eventuella brister som kan uppstå inom tre år efter köpet. Om det finns några fel måste du antingen reparera produkten, erbjuda en återbetalning eller en helt ny produkt etc.

Avtalsprocess

Det finns specifika lagar definierade i lagen om elektronisk handel om hur en köpare ska placera orden. Även om det inte är uttömmande är det några av de moderna tredjepartspolicy för försäljning av varor online i Sverige. Det rekommenderas att du väljer ett tredjepartslogistikföretag som är medveten om policyerna och följer dem när du marknadsför produkter.

Getting started is easy

Find 3PL and step into your new digital warehouse

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial