3PL För Nordiska Företag

3PL För Nordiska Företag

De nordiska länderna hänvisar till Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Med e-handelsföretag som visar en enorm tillväxt globalt har de nordiska länderna också påverkats av populariteten hos onlineshopping. Växande e-handel har lett till en efterfrågan på effektiv 3PL i Norden.

Studier visar att det största antalet online-shoppare i Norden tillhör Sverige och att online-köpare är mycket selektiva och har stränga krav när det gäller hur varorna levereras. Köpare är så specifika när det gäller sina krav att om de inte uppfylls är köparna inte intresserade av att handla från just den webbplatsen. Detta gör det absolut nödvändigt för e-handelsbutiker att ha effektiva 3PL-tjänster i de nordiska länderna.

Det faktum att Sverige är det land som har flest kunder online gör det till ett bra läge för ett nordiskt 3PL-företag att starta sin verksamhet. Förutom att tillgodose behoven till nordiska länder kan ett nordiskt 3PL-företag underlätta de logistiska behoven i andra närliggande länder, som de som ingår i Europeiska unionen. Dessa regioner utgör tillsammans en kundkrets på cirka 500 miljoner! Sverige har också välutvecklade infrastrukturanläggningar som gör det möjligt att stödja effektiv logistik. Detta inkluderar bra tåg- och vägtransportsystem i kombination med högfrekventa färjeförbindelser och ett omfattande nätverk av hamnar. Utöver dessa erbjuder Stockholm Arlanda flygplats fantastiska faciliteter för hantering av flygfrakt. Därför ser vi att Sverige är väl rustat för att tillgodose de olika logistikkraven och kan möta de nordiska konsumenternas krav.

Om du har en e-handel och vill lägga ut din logistikhantering kommer du att behöva tjänster från ett nordiskt 3PL-företag.

Här är en kort guide till vad du behöver bedöma innan du väljer en:

Effektivt distributionsnätverk

3PL-företaget bör kunna integrera all information mellan leverantörer, konsumenter, banker, transportörer, etc. till din plattform.

Tullhantering

Eftersom 3PL i de nordiska länderna innebär internationell överföring av varor, bör företaget ha personal som är väl förtrogen med reglerna och reglerna för destinationens tull.

Skalbarhet

Det nordiska 3PL-företaget bör kunna skala sin verksamhet efter de växande kraven från ditt e-handelsföretag.

Digitalisering

Det är viktigt att välja ett 3PL-företag som använder digitaliserade 3PL-lösningar eftersom teknik är nödvändig för effektiv logistikhantering.

Välj Prime Penguin!

Prime Penguin är en digital plattform för outsourcing av e-handelslogistik, som tillhandahåller omfattande 3PL-lösningar för både nordiska och globala länder. Prime Penguin kommer att fungera som din omfattande e-handelspartner, där Prime Penguin har samarbetat med utvalda 3PL-företag världen över. Prime Penguin erbjuder en enkel plug and play-lösning för e-shop där plattformen är för-integrerad med de stora e-handelsplattformar , vilket gör det lätt att komma åt och integrera. Prime Penguin låter dig ansluta din e-butik till satellitlager som ligger nära din kunds plats, där du kan styra all din logistik digitalt via din favoritenhet.

Getting started is easy

Find 3PL and step into your new digital warehouse

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial